Общи условия

I. ПРЕДМЕТ

Настоящият документ регламентира условията за покупка на предлагана от фирма „Бокс
Макс” ООД стока, чрез интернет магазин www.boxmax.bg, както и отношенията с лицата ползващи www.boxmax.bg.

Потребителят/Клиентът следва да се запознае с Общите условия преди използването на този
уебсайт, а ако го използва се счита, че изрично се съгласява с настоящите Общи условия за
ползване на сайта и онлайн магазина. Тези Общи условия обвързват всички Потребители/Клиенти и могат да бъдат едностранно променяни от „Бокс Макс” ООД по всяко време чрез
актуализирането им на www.boxmax.bg. Настъпилите промени влизат в сила незабавно и са
задължителни за всички Потребители/Клиенти, като е възможно те да имат ретроактивно
действие по отношение на вече доставени и потвърдени поръчки.

II. Данни за Бокс Макс

„Бокс Макс” ООД е дружество със седалище и адрес на управление България, гр. София, кв.
Стрелбище, бл. 99, вх. В; с ЕИК 203719266 и идентификационен номер по ДДС BG203719266. „Бокс Макс” ООД администрира сайта и електронен магазин www.boxmax.bg. Данни за контакт: тел.: 0885 360 563 и и-мейл: info@boxmax.bg.

III. Данни за Потребителя/Клиента

Под Потребител/Клиент се разбира всяко лице, посетител на екектронния магазин
www.boxmax.bg.

IV. Общи условия

1. Продуктите (стоката), които се намират на интернет страницата www.boxmax.bg не
представляват правно обвързваща оферта, а са демонстративен онлайн каталог, описващ
продуктовата линия на „Бокс Макс” ООД. Характеристиките или цената на продуктите,
описани на www.boxmax.bg, могат да бъдат променяни от Бокс Макс по всяко време и
могат да съдържат печатни грешки. „Бокс Макс” ООД не носи отговорност при невярност
на посочената от производителя информация за характеристиките на стоката.

2. „Бокс Макс” ООД се стреми да поддържа точността на информацията, представена в сайта
www.boxmax.bg. Въпреки това, като се има предвид възможни технически грешки или
пропуски, www.boxmax.bg уточнява, че изображенията на продуктите имат информативен
и насочващ характер, съответно доставените продукти могат да се различават от
изображенията поради промяна на характеристиките, цветовата визуализация на
Потребителската компютърна конфигурация и/или дизайна им. Потребителят/Клиентът
няма право да търси каквато и да е отговорност от Бокс Макс за несъответствия от подобен
характер.

3. Всички предлагани артикули, включително тези в промоция/намаление, се продават и
доставят до изчерпване на количествата, дори това да не е изрично упоменато в сайта.

4. Всички цени на предлаганите артикули в електронния магазин са в български лева, с
включен ДДС и всички други изискани по закон данъци и такси. Посочените цени са за
бройка или комплект (когато е упоменато), без включени разходи за доставка на стоката,
освен ако изрично не е упоменато друго. С размера на разходите за доставка
Потебителя/Клиента може да се запознае на страницата допълнително. „Бокс Макс” ООД
си запазва правото без предупреждение да променя посочените в сайта цени по всяко
време. Потребителят/Клиентът е длъжен да заплати цената, която е била актуална по
време на заявката и потвърждението на желаната поръчка.

5. www.boxmax.bg не гарантира непрекъсваем достъп до електронния магазин. „Бокс Макс”
ООД не носи отговорност за непредоставяне на достъп до електронния магазин, както и за
необработването или ненавременното обработване на заявките за покупка, при
настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – случаи на непреодолима сила,
случайни събития, проблем в глобалната Интернет мрежа и др.

6. Всички изображения, снимки, текстове, документи, графики, бази данни и друга
информация, генерирани от www.boxmax.bg са собственост на „Бокс Макс” ООД.
Зареждането и разглеждането на всички упоменати материали, публикувани в този сайт са
за лична употреба с нетърговска цел.

7. За улеснение на Потребителя/Клиента на страниците на сайта може да се съдържат
препратки към линкове на други сайтове собственост на трети лица. www.boxmax.bg не
носи отговорност за политиката на поверителност на уебсайтове, които не администрира,
както и за информацията съдържаща се в тях. „Бокс Макс” ООД по никакъв начин не
препоръчва и не налага тези сайтове, посещение на които Потребителят/Клиентът прави
на своя отговорност и риск.

V. Сключване на договор, поръчка, доставка, разплащане

1. www.boxmax.bg може да бъде разглеждан от Потребителите/Клиентите свободно без
регистрация. За да се регистрира, Потребителят/Клиентът доброволно и безплатно
попълва регистрационен формуляр, който може да намери на сайта. След попълване на
задължителните полета (тези, отбелязани със звезда) и успешно приключване на
регистрацията, Потребителят/Клиентът ще получи потвърждение на своята електронна
поща.

2. Потребителят/Клиентът носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско
име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице
чрез използване на потребителското име или паролата. Потребителят/Клиентът е
задължен незабавно да уведоми Бокс Макс за всеки случай на неправомерен достъп чрез
използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува
опасност от такова ползване.

3. Бокс Макс потвърждава извършената от Потребителя/Клиента регистрация чрез
изпращане на писмо на посочения в регистрационния формуляр и-мейл, с което между
него и Потребителя/Клиента възникват договорни отношения.

4. При извършване на регистрацията Потребителят/Клиентът се задължава да предостави
верни и актуални данни. Потребителят/Клиентът е задължен своевременно да
актуализира посочените от него данни , в случай на настъпване на промяна. Ако това
обстоятелство не настъпи или при неправомерна, невярна или заблуждаваща промяна
„Бокс Макс” ООД не носи отговорност.

5. Чрез регистрация на поръчка Потребителят/Клиентът се съгласява да заяви желанието си
да получи съответна стока от сайта www.boxmax.bg срещу заплащане.
Потребителят/Клиентът може да прави поръчки на сайта само ако е регистриран и чрез
добавяне на желаните стоки в количката за покупки, следвайки стъпките посочени в сайта.
Могат да бъдат закупувани единствено и само тези стоки, които системата позволява да
бъдат добавяни в пазарската количка и след потвърждение на поръчка.

6. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на 2 (два) работни дни
след получаване на заявката за покупка, Бокс Макс уведомява Потребителя/Клиента за
изчерпването й чрез изпращане на съобщение до клиента на електронният му адрес или
телефон.

7. С изпращането на заявка за поръчка, клиентът се съгласява Бокс Макс да потвърди
приетата поръчка чрез и-мейл съобщение или телефонен разговор в рамките на 2 (два)
работни дни след получаването й. Поръчката се изпълнява след изричното заявяване на
желание за покупка на конкретна стока от страна на клиента.

8. Поръчка с некоректно, грешно или непълно посочени данни като адрес, телефонен номер
и др. се счита за невалидна и няма да бъде изпълнена. Анулирането на така подадена
поръчка не поражда каквато и да е отговорност или последващо задължение на някоя от
страните спрямо другата и никоя от тях няма право да търси от другата обезщетение.

9. Бокс Макс има правото да не достави част или всички стоки от поръчка поради изчерпване
на наличността им или при промяна на цената. При всички случаи Бокс Макс е задължен
да уведоми за това Потребителя/Клиента чрез съобщение на електронния му адрес или по
телефона. При настъпването на горепосочените обстоятелства отговорност от страна на
„Бокс Макс” ООД е да върне евентуално получено предварително заплащане на стоката.

10. Потребителят/Клиентът може да откаже своята поръчка, но ако това се случи след като
поръчката вече е изпратена, Потребителят/Клиентът дължи обезщетение в размер на
извършените транспортни разходи.

11. Потребителят/Клиентът е длъжен да заплати цената на избраните от него продукти според
обявените на страницата начини. Стойността на поръчаната от онлайн магазина стока
може да бъде платена по два начина – чрез наложен платеж или по банков път.
Независимо от избрания способ всички плащания се извършват в български лева. С
приемането на настоящите Общи условия, клиентът безусловно се съгласява да заплаща
авансово на „Бокс Макс” ООД цялата продажна цена на поръчката чрез онлайн магазина
стока. Потребителят/Клиентът избира самостоятелно дали да заплати на Бокс Макс цената
на стоката предварително по банков път или чрез наложен платеж при доставка. В случай
на плащане чрез „наложен платеж”, при доставката клиентът получава от куриера
фактура/касова бележка, в която е посочена дължимата продажна цена и цената на
доставка. Купувачът предава на куруера общата сума включваща цената на доставка
посочена във фактурата/касовата бележка, което отбеляза в талона за приемно-
предаване, който служи за разписка.

12. В случай на плащане по банков път, Бокс Макс не носи каквато и да е отговорност за
настъпили разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания,
направени от Потребителя/Клиента по повод на самата трансакция, както и в случаите на
обмен на валута, прилагани от банката в случайте, в които валутата е различна от BGN.
Разходите, свързани с подобни плащания са единствено за сметка на Купувача.

13. Закупената стока, която е налична се доставя чрез куриер, съгласно тарифата на
куриерската фирма на посочения от Потребителя/Клиента адрес за доставка в срок до 7
(седем) работни дни от потвърждаването на поръчката от страна на Бокс Макс. Стоката се
доставя подходящо опакована съобразно вида й и транспорта за доставка. Бокс Макс не
носи отговорност за закъснение, в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг
доставчик.

14. Стоката се предава на клиента или на трето лице, което не е титуляр на заявлението, но
приема стоката за доставка и подписва придружаващите я документи. В случай, че клиента
не бъде намерен на посочения от него адрес, лицето извършващо доставката оставя
известие или се обажда на клиента, като посочва телефон за връзка, на който получателят
следва да се обади в срок от 3 (три) работни дни, за да бъде уточнен нов срок на доставка.

15. Веднага след получаването на стоката, тя следва да бъде внимателно прегледана от
Потребителя/Клиента или от упълномощеното от него лице. При констатиране на
евентуални повреди и други щети следва да бъде докладвано незабавно на Бокс Макс. В
случай, че бъде установено наличие на щети, които са се получили при транспортирането
на стоката Бокс Макс не носи отговорност за гаранционното обслужване на тази стока. Ако
Потребителят/Клиентът не информира незабавно Бокс Макс до 24 часа след получаването
на стоката, то тя се смята за одобрена, като Потребителя/Клиента губи правото по-късно да
претендира, че стоката му е оставена с явни недостатъци, липсата на някой от
придружаващите я аксесоари и/или който и да е от изисканите от българското
законодателство документи.

16. Замяна или връщане на продукт може да бъде извършено в срок от 14 (четиринадесет)
дни от датата на получаване на арикула при следните условия:
– Потребителят/Клиентът задължително се свързва с Бокс Макс на посочените в сайта и-
мейл или телефонен номер.
– Оригиналната опаковка на стоката, както и самата стока, не трябва да бъдат повредени
или използвани от клиента, както и да не е нарушена целостта на поставените защитни
стикери.
– При замяна или връщане стоката трябва да е съпроводена от касов бон или фактура,
които са получени при доставката й.
– До предаването на стоката от потребителя до Бокс Макс, рискът от повреждането й се
носи изцяло от Потребителя/Клиента.
– Разходите по транспорта са изцяло за сметка на Потребителя/Клиента.
Правото на отказ съществува, за да позволи на Потребителя/Клиента да разгледа продукта по
същия начин както в магазин, а не за да го използва безплатно в продължение на 14 дни.

VI. Гаранции и рекламации

1. Рекламации на закупени чрез онлайн магазина стоки се извършват по правилата на ЗЗП и
съобразно сроковете и условията на търговската им гаранция на адреса на седалището на
фирма „Бокс Макс” ООД, както и на тел.: 0883 200 910.

2. При констатация на дефектен продукт и уведомяването на Бокс Макс в срок до 24
(двадесет и четири) часа от получаването му се ангажира той да бъде подменен с нов
съгласно гаранционните условия на съответната фирма производител или да възстанови в
пълен размер заплатената от Потребителя/Клиента стойност на стоката в срок не по-късно
от 30 (тридесет) работни дни, считано от датата, на която Потребителя/Клиента е
упражнил правото си на отказ. Транспортните и други разходи по получаване на стоката са
за сметка на клиента.

3. Бокс Макс предлага гаранционен документ на своите клиенти за дадена стока, ако такъв
документ е осигурен от производителя на стоката.

4. В случай, че Потребителят/Клиентът не уведоми Бокс Макс за липса на гарнционния
сертификат в рамките на максимум 48 (четирдесет и осем) часа от получаването на
стоката, на и-мейл адрес info@boxmax.bg, ще се счита, че такъв е бил предоставен.

VII. Отговорност и лични данни

1. „Бокс Макс” ООД, доставчици и трети лица, не носят при никакви обстоятелства
отговорност за каквито и да било претърпени от Потребителя/Клиента или от трети
лица вреди и щети, включително и пропуснати ползи от загуба на информация или
други произлезли от употребата, невъзможността за употреба или резултатите от
употреба на този сайт или на действия, които са извън контрола на Бокс Макс.

2. Достъпът до сайта и онлайн магазина www.boxmax.bg ще бъдат блокирани за
некоректни ползватели, а съответните акаунти/профили ще бъдат заличени.

3. Съгласно изискванията фирма „Бокс Макс” ООД се задължава да защитава
представената от Потребителя/Клиента информация по време на регистрацията в
сайта. Бокс Макс е задължен да обработва личните данни при условия
гарантиращи тяхното съхранение при пълна конфиденциалност и не допускане
случайната им загуба.

4. С приемането на настоящите Общи условия Потребителя/Клиента дава изричното
си съгласие доброволно предоставените от него лични данни да бъдат
съхранявани, обработвани, архивирани и използвани от Бокс Макс и/или трети
лица (куриер, отговарящ за доставката, банки и др.) за целите на изпълнението на
продажбата от разстояние и доставка на поръчаната стока, за да може да бъде
извършена конкретно поръчката.

VIII. Други разпоредби

1. Част от информацията публикувана на www.boxmax.bg е възможно да се отнася до
продукти, които не се предлагат или не са достъпни по време на поръчката. За повече
информация Потребителят/Клиента може да се свърже чрез представените форми за
контакт.

2. За неопределените в настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на
действащото в Република България законодателство.

3. Настоящите Общи условия са в сила от 01.10.2015г. „Бокс Макс” ООД запазва правото си да
променя условията по всяко време без предваритело известие, като променените условия
бъдат публикувани на страницата www.boxmax.bg.